W połowie drogi między Warszawą a Łodzią, pomiędzy miastami Łowicz, Sochaczew, Żyrardów, Mszczonów, Rawa Mazowiecka oraz Skierniewice znajduje się kompleks Lasów Puszczy Bolimowskiej. Na jego terenie znajduje się niezwykle malowniczy Bolimowski Park Krajobrazowy, który jest doskonałym miejscem na weekendową wycieczkę, zwłaszcza dla mieszkańców Mazowsza.

Bolimowski Park Krajobrazowy — informacje ogólne

Bolimowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1986 roku i po kilku powiększeniach obejmuje obecnie obszar o powierzchni 20 512,32 ha (otulina 3 102,43 ha). Obejmuje on kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, które są ostatnią pozostałością historycznych puszcz: Bolimowskiej, Wiskickiej, Miedniewickiej, Korabiewskiej oraz Jaktorowskiej i stanowią cenną przyrodniczo enklawę wśród wylesionych terenów rolniczych.

Przez środek Puszczy przepływa rzeka Rawka, której dolina stanowi ważny korytarz ekologiczny. Jest ona objęta ochroną w ramach rezerwatu przyrody Rawka. Jej główne dopływy to rzeki: Chojnatka, Rokita, Korabiewka i Grabinka. Dolina Rawki stanowi największą atrakcję krajobrazową i przyrodniczą Parku, a jej dno pokrywają łąki, torfowiska, podmokłe olsy i łęgi. Na terenie Parku i jego otuliny znajduje się kilka niewielkich kompleksów stawów rybnych: w Nieborowie, na Polanie Siwica, w uroczysku Buczyna, koło Kamionu i Wycześniaka oraz w Patokach i Jeruzalu.

Ok. 70% powierzchni Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zajmują lasy i są to głównie różne typy borów sosnowych. Występuje tu ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym blisko 100 gatunków rzadkich i ginących.

Teren ten zamieszkują także zwierzęta, m.in. łosie, które żyją tu stale od lat 80. XX w. Niewątpliwą osobliwością Puszczy Bolimowskiej jest stado danieli sprowadzonych jeszcze w XVII w. oraz rysie, które przywędrowały z Puszczy Kampinoskiej. Wśród liczącej ponad 130 gatunków grupy ptaków, można zaobserwować bociana czarnego, żurawie, bąki, bączki, gęgawy, płaskonosy, kuliki wielkie, słonki, samotnik, derkacze, kropiatki i kraski.

Bolimowski Park Krajobrazowy — atrakcje

  • Bolimowski Park Krajobrazowy w Województwie Łódzkim

W tej części Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się niewiele wiosek i miejscowości, a puszcza jest dziewicza. Przepływa tędy rzeka Rawka, która formowana jest przez żeremia, czyli tamy budowane przez licznie występujące tu bobry. Takie meandry, rozlewiska i bagna to wspaniała scenografia dla fotografów przyrody. Przy okazji zwiedzania tej części parku, warto zatrzymać się w Skierniewicach i obejrzeć rynek z zachowaną zabudową, Pałac Prymasowski oraz Parowozownię. Godna uwagi jest także wieś Lipce Reymontowskie, w której mieszkał i pracował Władysław Reymont. Tu także umieścił akcję swojej powieści Chłopi.

  • Kompleks Leśny na terenie Województwa Mazowieckiego

W Województwie Mazowieckim częścią Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, jest Puszcza Mariańska, która w średniowieczu łączyła się aż z Puszczą Kampinoską. Po tej stronie parku znajdują się liczne miejscowości, wsie i kolonie.

Największym i najciekawszym miastem jest Żyrardów, który swoją nazwę wziął od Filipa de Girarda, twórcy tutejszej mechanicznej przędzalni lnu. Dziś miasto jest unikatową w skali światowej zachowaną XIX-wieczną osadą fabryczną. Perfekcyjnie i nowocześnie zaplanowany od podstaw, Żyrardów uznawany jest za pierwsze nowoczesne miasto w Polsce. Zachwyca układem urbanistycznym, architekturą i wszechobecną czerwoną cegłą.

  • Pozostałe atrakcje

Na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się aż 5 rezerwatów przyrody: Kopanicha, Polana Siwica, Puszcza Mariańska, Rawka oraz Ruda Chlebacz.
Ponadto utworzono tu zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Nieborów”. Część obszaru parku jest chroniona w ramach programu Natura 2000. Na jego i w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się również zabytki kultury materialnej m.in.: zespół pałacowo-parkowy i kościół w Nieborowie, park romantyczny w Arkadii, renesansowe kościoły i zabudowa małomiasteczkowa w Bolimowie, zabytki Łowicza, sanktuarium w Miedniewicach, kościół i grodzisko w Starej Rawie oraz Leśna Galeria Rzeźby i Malarstwa Jana Graczyka w Budach Grabskich.

Bolimowski Park Krajobrazowy — szlaki

Przez teraz parku w Arkadii wiedzie żółty znakowany szlak turystyczny pieszy o długości 43 km, który przebiega przez Łowicz (PKS, PKP), Arkadię, Nieborów, Bolimów, Bolimowski Park Krajobrazowy, Skierniewice i Starą Rawę.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]