Orle Gniazda to najpiękniejsze zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wzniesione na wapiennych wzgórzach idealnie harmonizują z krajobrazem. Wśród nich są królewskie warownie z XIV wieku, a także obronne rezydencje. Część z obiektów zachowała się do dziś w stanie niemal idealnym i są dla odwiedzających prawdziwą lekcją historii.

Orle Gniazda – najpiękniejsze zamki Jury

Jurajskie zamki, zamczyska oraz warownie to świadectwo dawnej potęgi, ambicji oraz burzliwych dziejów Rzeczypospolitej. Usadowione na wapiennych wzgórzach pomiędzy Krakowem a Wieluniem, fascynują swoim pięknem i tworzą niepowtarzalny nastrój dla ich tajemnic. Wzniesione w XIV wieku za czasów panowania Kazimierza Wielkiego miały m.in. chronić szlaki handlowe, a także strzec ówczesnej stolicy – Krakowa. Orlimi Gniazdami nazwał je podobno po raz pierwszy przyjaciel Zygmunta Krasińskiego, powstaniec listopadowy, poeta i krajoznawca, Wiktor Zieliński, który gościł u wieszcza w Złotym Potoku w 1857 roku.

Na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd znajduje się szlak pieszy (163,9 km), rowerowy (188 km) oraz konny (250 km). Większość z zamków można zobaczyć, wędrując czerwonym Szlakiem Orlich Gniazd lub uzupełniającym go niebieskim Szlakiem Warowni Jurajskich. Zamki znajdują się w Będzinie, Bobolicach, Brzeźnicy, Krzepicach, Lelowie, Ojcowie, Olkuszu, Olsztynie, Ostrężniku, Rabsztynie, Wieluniu oraz w Żarnowcu. Na szlaku są też zamki prywatne – w Białym Kościele, Bydlinie, Dankowie, Korzkwi, Koziegłowach, Mirowie, Morawicy, Morsku, Pieskowej Skale, Pilicy, Smoleniu, Ogrodzieńcu, Tęczynie, Udorzu. Wędrując szlakiem napotkać można także strażnice – w Mirowie, Dubiu, Gieble, Kluczach, Kwaśniowie, Łutowcu, Przewodziszowicach, Ryczowie, Siedlcu, Suliszowicach, Wiesiółce, Złotym Potoku. Jura Krakowsko-Czestochowska to jeden z najbogatszych w zamki regionów w Polsce.

Oto 5 najpiękniejszych orlich gniazd.

Zamek w Pieskowej Skale

Zamek w Pieskowej Skale wraz z Maczugą Herkulesa to najbardziej charakterystyczne element krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego. Usytuowany jest nad górną częścią doliny Prądnika i otoczony malowniczymi sadami, które powstały już w XVI wieku. Chociaż powstał za czasów Kazimierza Wielkiego, to jego rozkwit wiąże się z rodem Szafrańców, właścicieli warowni od 1377 r.oku. Jest to najbardziej nowoczesny zamek na szlaku Orlich Gniazd, a jego obecny wygląd jest zasługą licznych remontów i częstych zmian właściciela. Turystom udostępniono część zamkowych wnętrz i przepiękny arkadowy dziedziniec. W obiekcie mieści się też filia Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu.

Adres: 32-045 Sułoszowa.

Zamek w Mirowie

Zamek w Mirowie jest jednym z najpiękniejszych Orlich Gniazd. Powstał prawdopodobnie na miejscu drewnianego grodu. Od 1489 aż do ok. 1633 r. Mirowem władali Myszkowcy, którzy rozbudowali twierdzę. Za ich panowania powstał m.in. zamek dolny, a górny i mieszkalno-obronna wieża zostały podwyższone. Podczas potopu szwedzkiego w 1655 r. twierdza została zdewastowana i od tej pory popadała w ruinę. Obecnie zamek posiada rodzina Laseckich, która prowadzi na jego terenie prace renowacyjne. Ruiny sa dostępne i tłumnie odwiedzane przez turystów.

Zamek Bobolice

Zamek Bobolice znajduje się zaledwie 1,5 km od zamku w Mirowie, a Mirowskie Skały zespalają je w nierozerwalną całość. Powstał prawdopodobnie ok. 1350 roku i od tej pory przechodził z rąk do rąk. Gotycka budowla składa się z zamków dolnego i górnego, odgrodzonych stromą skałą i otoczonych fosą, nad którą przerzucano zwodzony most. W 1998 roku zamek znalazł się w rękach rodziny Laseckich, która podjęła się jego renowacji. Wprawdzie trwa ona od lat, ale efekt robi piorunujące wrażenie.

Zamek w Ogrodzieńcu

Zamek w Ogrodzieńcu jest największym zamkiem na Śląski i najpopularniejszym obiektem na szlaku Orlich Gniazd. Monumentalne ruiny wznoszą się krawędzi Góry Janowskiego, który jest najwyższym szczytem Jury Krakowsko-Częstochowskiej i osiąga 515,5 m n.p.m. Ogrodzieniec również ucierpiał podczas potopu szwedzkiego, jednak do największej jego ruiny doprowadziły brak opieki oraz bezmyślność w XIX wieku.

Zamek w Olsztynie

W II połowie XIII wieku wybudowano twierdzę Olsten. Jej nazwa wywodzi się od niemieckiego Hohlstein, które w tłumaczeniu znaczy „wydrążona skała”. Ma to związek z systemem jaskiń i piwnic (dziś zasypanych) pod fortecą. Z inicjatywy Kazimierza Wielkiego, zamek został mocno rozbudowany, niestety podczas potopu szwedzkiego uległ znacznemu zniszczeniu i już nigdy nie powrócił do dawnej stanu dawnej świetności. Do dziś najlepiej zachowały się dwie wieże zamku – okrągły stołp i kwadratowa wieża.